Документация на программное обеспечение

  • ПО SIMS
  1. ADDAX framework-UG-Ru v 1.5.3.1
  2. SIMS guid v.1.02
  • ПО NMS
  1. NMS-UG-Ru v 1.4.1
  • ПО Cosem Client
  1. РЭ_Счетчики_7_v1.2 (+ описание Cosem Client)